තෙසදු දිනෙත් පුතුට ශිෂ්‍යත්වයක්

ශිෂ්‍යත්ව ව්භාගයෙන් ලකුණු 200 ක් ලබා රාහුල ව්ද්‍යාලයට පැමිණි තෙසදු දිනෙත් පුතුට රාහුල ආදි ශිෂ්‍ය, ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ නීති ලේකම්, නීතිඥ දුලිප් කුමාර මහතා ව්සින් ශිෂ්‍යත්වයක් ලබා දෙන ලදී. රාහුල විද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය ලබන තෙක් මෙම ශිෂ්‍යත්වය මාසිකව මෙතුමා විසින් ලබාදෙනු ඇත.මෙවන් ආදි රාහුලයන් රහල් මෑණියන්ට සැබැවින්ම අභිමානයකි.

ප්‍රාථමික බාලදක්ෂයින්ගේ විසිර යාමේ උත්සවය

රාහුල විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික බාලදක්ෂයින්ගේ විසිර යාමේ උත්සවය අප්‍රේල් 7 වන දින විදුහල්පති ෆ්‍රැන්සිස් වෙලෙගේ මහතාගේ සහ ප්‍රාථමික අංශයේ විදුහල්පති පත්මිනි ගනේවත්ත මහත්මියගේ සහභාගීත්වයෙන් රාහුල විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අංශයේ දී පැවැත්විණි. Previous Next

රාහුල විද්‍යාලයට නව ක්‍රිකට් පුහුණු තණ තීරු

රාහුල විද්‍යාලයීය ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සදහා අඩුපාඩුවක්ව පැවති,ක්‍රිකට් පුහුණු තණ තීරු, පසුගියදා සිසු අයිතියට පත් කෙරිනි. විද්‍යාලයීය ආදි ශිෂ්‍ය උදය හිත්තැටිය මහතාගේ ඇරයුමෙන්,එවකට ගරු අධ්‍යාපන හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතාගේ මැදිහත්වීම මත,ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මුදල් ප්‍රථිපාදන මගින්,මාතර දිස්ත්‍රික් ක්‍රිකට් සංගමය විසින්, මෙම ව්‍යාපෘතිය අවසන් කර ඇත. මෙම අවස්ථාව සදහා ගරු විදුලිබල අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම…

රාහුලය 2020 – වාර්ෂික සඟරාව

“ රාහුලය ???? “ වාර්ෂික සඟරාව විද්‍යුත් සඟරාවක් ලෙස එළිදැක්වීමට නියමිතය. මෙම ව්‍යාපෘතිය ශිෂ්‍ය නායක මණ්ඩලය 2020/21 මඟින් ආරම්භ කරන ලදී. අනුග්‍රහය: රාහුල විද්‍යාලයීය ආදී ශිෂ්‍ය සංගමය

නව පාසල් හැඳුනුම්පත් හඳුන්වා දීම

2020 ඔක්තෝම්බර් මස 06 වන දිනට යෙදී තිබුණු ගුරු දිනයට සමගාමීව, අප විද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කටයුතු වල නිරත වෙමින් රහල් සිසුන් යහමඟට යොමුකිරීමට කැපවෙන අපේම ගුරු මාපියවරුන් සහ විද්‍යාලයීය අනධ්‍යයන කාර්යය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් “නවතම පාසල් හැඳුනුම්පතක්” හඳුන්වාදීම සහ ලබාදීම, රාහුල විද්‍යාලයීය 2020/21 ශිෂ්‍යනායක මණ්ඩලය විසින් අතිසාර්ථකව සිදුකරන ලදී. විශේෂ ස්තූතිය:-කිත්සිරි ලියනගමගේ මැතිතුමා ( ජාතික පාසල් අධ්‍යාපන…