තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකයට සිදුකළ පරිත්‍යාගය

2010 රාහුල ආදි ශිෂ්‍ය ගයාන් මධුෂංක සොහොයුරා විසින් ඔහුගේ ජන්ම දිනය නිමිත්තෙන්, මාතර රාහුල විද්‍යාලයේ තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකයට, රුපියල් 150,000…

Read more

මලල ක්‍රීඩා කණ්ඩායමට සිදු කළ පරිත්‍යාගය

ගරු විදුහල්පති තුමිය සමිත කුරුකුලසූරිය මහත්මියගේ මග පෙන්වීම යටතේ සංවිධානය කරන ලද විද්‍යාලයීය මලල ක්‍රීඩා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා ඇදුම් පරිත්‍යාග…

Read more