මාතර රාහුල විද්‍යාලය යනු වසර 100ක් පුරා දිවයින පුරා කීර්තිය පැතිරූ ප්‍රෞඪ ඉතිහාසයක් හා එම ඉතිහාසය ගොඩනැංවීමට උපකාර වන වර්තමානයක් සහිත අභිමානවත් පාසලකි.
රාහුල විද්‍යාලීය ජේශ්ඨ බටහිර තූර්ය වාදක කණ්ඩය – “Beat Of Rahula” යනු රාහුල විද්‍යාලයේ එම ප්‍රෞඪත්වය ඔපනැංවීමට දායක වූ තවත් එක් විශේෂ කණ්ඩායමකි. දකුණු පලාතේ ප්‍රධානම තුර්ය වාදක කණ්ඩය ලෙස විද්‍යාලය නියෝජනය වන සියලු අවස්ථා වලදී, තුර්ය වාදක කණ්ඩයක් ලෙස රාහුල විද්‍යාලයේ අභිමානය ලොවට ගෙන යමින් කටයුතු කිරීම අපගේ මෙහෙවරයි.

සංගීතයේ කීර්තිය සඳහා කැපවන්න !

රාහුල විද්‍යාලීය ජේෂ්ඨ බටහිර තූර්ය වාදක කණ්ඩය දකුණු පලාතේ ප්‍රධානම තුර්ය වාදක කණ්ඩය ලෙස විද්‍යාලය නියෝජනය වන සියලු අවස්ථා වලදී තුර්ය වාදක කණ්ඩයක් ලෙස රාහුල විද්‍යාලයේ අභිමානය ලොවට ගෙන යාම අපගේ අරමුණයි.

රාහුල විද්‍යාලියය බටහිර තූර්ය වාදක කණ්ඩය සඳහා සාමාජිකයන් තොරාගනු ලබන්නේ 9 ශ්‍රේණිය හා 12 ශ්‍රේණිය අතර ශිෂ්‍යයන්ගෙන් ය. ජේෂ්ඨ කණ්ඩායම සඳහා 12 ශ්‍රේණියෙන් සමාජිකයන් පත්වන අතර එක් එක් ශිෂ්‍යයාගේ හැකියාව හා කැපවීම මත ඔවුන් හට තනතුරු මෙන්ම වගකීම් හිමිවේ. එම ක්‍රියාවලිය බටහිර තූර්ය වාදක කණ්ඩය භාර ගුරු භවතා හා ජේෂ්ඨ කණ්ඩායම් සාමාජිකයන් විසින් සිදුකරනා ක්‍රියාවලියකි.

 • “රහල් සියවස් ප්‍රාතාපය” හෙවත් රාහුල විද්‍යාලයට වසර 100ක් සැපිරීම නිමිති කරගනිමින්,රාහුල විද්‍යාලය, සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය, සාන්ත සර්වේශස් විද්‍යාලය, සාන්ත තෝමස් උසස් බාලිකා විද්‍යාලය, සුජාතා විද්‍යාලය, ජනාධිපති විද්‍යාලය, මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය ( බාලක වාද්‍ය කණ්ඩය ), මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලය ( බාලිකා වාද්‍ය කණ්ඩය ), මාතර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, යන මාතර ප්‍රධාන පාසල් 8 ක තුර්ය වාදක කණ්ඩායම් සඳහා රාහුල විද්‍යාලයට අරාධනා කර සුහද තුර්ය වාදක සංදර්ශනයක් අති සාර්ථක ලෙස පවත්වන ලදී.

2015 :

 • සමස්ත ලංකා ප්‍රථම ස්ථානය ( මිශ්‍ර වාද්‍ය භාණ්ඩ )
 • දකුණු පළාත් ප්‍රථම ස්ථානය ( මිශ්‍ර වාද්‍ය භාණ්ඩ )

2016 :

 • සමස්ත ලංකා දෙවන ස්ථානය ( මිශ්‍ර වාද්‍ය භාණ්ඩ )
 • දකුණු පළාත් ප්‍රථම ස්ථානය ( මිශ්‍ර වාද්‍ය භාණ්ඩ )

2017 :

 • සමස්ත ලංකා ප්‍රථම ස්ථානය ( මිශ්‍ර වාද්‍ය භාණ්ඩ )
 • දකුණු පළාත් ප්‍රථම ස්ථානය ( මිශ්‍ර වාද්‍ය භාණ්ඩ )

2019 :

 • ශාස්ත්‍රීය මණ්ඩල සමස්ත ලංකා තෙවන ස්ථානය ( සමූහ ) 

2022 :

 • ශාස්ත්‍රීය මණ්ඩල සමස්ත ලංකා දෙවන ස්ථානය ( සමූහ )

2023 :

 • බටහිර නර්තනය (කනිෂ්ඨ) දකුණු පළාත් පළමු ස්ථානය
 • Recorder – කණ්ඩායම් (විවෘත) දකුණු පළාත් පළමු ස්ථානය
 • Recorder – ඒකල (ජ්‍යේෂ්ඨ) දකුණු පළාත් පළමු ස්ථානය
 • Recorder – කණ්ඩායම් (විවෘත) සමස්ත ලංකා පළමු ස්ථානය
 • බටහිර නර්තනය (කනිෂ්ඨ) සමස්ත ලංකා පළමු අනුශූරතාව
 • Recorder – ඒකල (ජ්‍යේෂ්ඨ) සමස්ත ලංකා පළමු අනුශූරතාව

භාර ගුරුභවතා :

කුශානි අබේරත්න මහත්මිය

නායක :

B. සෙනුද දින්සර සමරවික්‍රම

උප නායක :

H. J. කිශාන් රන්දිම

සංගීත අධ්‍යක්ෂක :

K. A. ඔනිත සන්ජුත

ජ්‍යේෂ්ඨ කණ්ඩායම :

N. H. සෙනුජ කල්හාර
H. J. කනිෂ්ක ලකීෂාන්
ජනිඳු රශ්මින්ද මලවිපතිරණ
තරුක රණසිංහ
ගගන අභිෂේක් හෙට්ටිහේවා
තිවිරු හිරුන වික්‍රමරත්න ගුණසේකර
K. P. මොවිඳු මෙත්නිම්
W. මිනෙත් මන්දිව් ද සිල්වා

සමස්ත ලංකා බටහිර සංගීත සහ නර්තන තරගාවලිය 2023

සමස්ත ලංකා බටහිර සංගීත හා නර්තන තරගාවලිය 2023 Recorders Group Open කාණ්ඩය – සමස්ත ලංකා ප්‍රථම ස්ථානය Recorders Solo Senior – පළමු අනුශූරතාව Western Dance Junior – පළමු අනුශූරතාව සියලු ජයග්‍රාහකයින්ට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම් !

Read more

සමස්ත ලංකා බටහිර සංගීත සහ නර්තන තරගාවලිය – 2023

බටහිර නර්තනය (කනිෂ්ඨ), Recorder – කණ්ඩායම් (විවෘත) සහ Recorder – ඒකල (ජ්‍යේෂ්ඨ) යන කාණ්ඩ ත්‍රිත්වය තුළම තම ජය තහවුරු කර ගැනීම වෙනුවෙන් අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්!

Read more