1979

ක්‍රීඩා නාය​ක : D.V.J.G. ලක්පු​ර

1980

ක්‍රීඩා නාය​ක : S.V. ලක්තිල​ක

1981

ක්‍රීඩා නාය​ක : සුජීව ලොකුහේ​වා

1982 

ක්‍රීඩා නාය​ක : A.B. ගැමුණු ද සිල්​වා

1983

ක්‍රීඩා නාය​ක : A.P. පාඬිප්පෙරු​ම

1984

ක්‍රීඩා නාය​ක : L.K. ඒකනායක

1985

ක්‍රීඩා නාය​ක : K.P. අරුණ ප්‍රියන්​ත

1989

ක්‍රීඩා නාය​ක : චතුර් පුන්චිහේ​වා

1990

ක්‍රීඩා නාය​ක : මන්ජුල සාගර ලියන​ගේ

1991

ක්‍රීඩා නාය​ක : B.U. ශිරාන් චාමික​ර

1992

ක්‍රීඩා නාය​ක : S.R. නාගසිංහ

1993

ක්‍රීඩා නාය​ක : P.C.A. ගුණරත්න

1994

ක්‍රීඩා නාය​ක : දුමි​ඳු ආරියරත්​න

1995 

ක්‍රීඩා නාය​ක : නුවන් රාජපක්​​ෂ

1996 

ක්‍රීඩා නාය​ක : R.M. සෙනවිරත්​න

1997

ක්‍රීඩා නාය​ක : T. ඉන්දික පෙරේ​රා

1998 

ක්‍රීඩා නාය​ක : සමීර රාජපක්​ෂ

1999

ක්‍රීඩා නාය​ක : රමේෂ් වාසනා ජනකාන්​ත

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : තාරක කරුණාරත්​න

2000

ක්‍රීඩා නාය​ක : තාරක කරුණාරත්​න

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : රාජිත ඉඳුනි​ල් වීරතුං​ග

2001

ක්‍රීඩා නාය​ක : G.W. දනුෂ්ක සංජී​ව

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : H.B. නිමේෂ් ඉඳුදු​නු

2002

ක්‍රීඩා නාය​ක : H.B. නිමේෂ් ඉඳුදු​නු

ක්‍රීඩා උ​ප නාය​ක : ඉන්දික හෙට්ටිආරච්​චි

2003

ක්‍රීඩා නාය​ක : ඉන්දික හෙට්ටිආරච්​චි

ක්‍රීඩා උ​ප නාය​ක : ගිහාන් එදිරිසිං​හ

2004

ක්‍රීඩා නාය​ක : මදුශික ඉශාන් විමලසූරි​ය

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : හරීන් හේවා කන්ඩම්​බි

2005

ක්‍රීඩා නාය​ක : හරීන් හේවා කන්ඩම්​බි

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : හශාන් තිලින ගම​ගේ

2006

ක්‍රීඩා නාය​ක : C.A. හසිත ලක්මා​ල්

ක්‍රීඩා උප නාය​ක : කෝසල අනුරුද්​ද

2007 

ක්‍රීඩා නායක : රවිඳු නිලවීර

ක්‍රීඩා උප නායක : චානුක එරංග ද සිල්වා

2008

ක්‍රීඩා නායක : A.B. සංජීව උදයංග

ක්‍රීඩා උප නායක : S.H. සිතිජ ලක්මාල්

2009

ක්‍රීඩා නායක : H. උමංග සන්ඛ පුෂ්ප

ක්‍රීඩා උප යක : S.L. සඳුන් හරීන්ද්‍ර

2010

ක්‍රීඩා නායක : S.L. සඳුන් හරීන්ද්‍

ක්‍රීඩා උප නායක : චිත්මාල් ගුනවර්ධන

2011

ක්‍රීඩා නායක : D.M. රන්වීර

ක්‍රීඩා උප නායක : දුෂාන් රාමවික්‍රම

2012

ක්‍රීඩා නායක : පසිඳු දිනෙත් අබේවික්‍රම

ක්‍රීඩා උප නායක : සරිත් නන්දුල සමරවික්‍රම

2013

ක්‍රීඩා නායක : ටෙරුශ් ගුනසේකර

ක්‍රීඩා උප නායක : දමිත භාසුර සිරිවර්ධන

2014

ක්‍රීඩා නායක : විරාජිත් පෙරෙරා ගුණසේකර

ක්‍රීඩා උප නායක : උදාන් ඉඳුමින ජයසිංහ

2015

ක්‍රීඩා නායක : දුශාන් ශාලික ගමාච්චි

ක්‍රීඩා උප නායක : චමිඳු බිම්සර

2016

ක්‍රීඩා නායක : දර්ෂන නවෝද්‍ය

ක්‍රීඩා උප නායක : කනිශ්ක ජයවර්ධන

2017

ක්‍රීඩා නායක : ජනිත් බන්ඩාර

ක්‍රීඩා උප නායක : කනුශ්ක ඉමේශ්

2018

ක්‍රීඩා නායක : H.B. චමෝද් පුශ්ප

ක්‍රීඩා උප නායක : අවින්ද්‍ය විපුන් ගමගේ

2019

ක්‍රීඩා නායක : G.H. චානුක අන්ජන

ක්‍රීඩා උප නායක : C.K. වික්‍රමසිංහ

2020

ක්‍රීඩා නායක : රෙහාන් බ්‍රයන් වීරප්පුලි

ක්‍රීඩා උප නායක : A.M. තරින්ද නවෝද් මිහිරාන්

2021 

ක්‍රීඩා නායක : මිතුල පසන්දුල්

ක්‍රීඩා උප නායක : ශෙනාල් ආරියදාස

2022

ක්‍රීඩා නායක : තරූෂ නානයක්කාර

ක්‍රීඩා උප නායක : උෂාර සන්දීප

2023

ක්‍රීඩා නායක : විශ්ව තාරුක

ක්‍රීඩා උප නායක : නිකිත හිම්සල්

2024

ක්‍රීඩා නායක : ෂාසාන් ඉන්තාජ්

ක්‍රීඩා උප නායක : මතීෂ භාෂිත

සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලිය

 • අවුරුදු 16න් පහළ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා – බිනුද බෝජිත
 • සමස්ත දක්ෂතම විසිකරන්නා – බිනුද බෝජිත
 • අවුරුදු 16න් පහළ කවපෙත්ත විසිකිරීමේ ඉසව්වේ ප්‍රථම ස්ථානය – බිනුද බෝජිත
 • වෙඩි තැබීමේ ඉසව්වේ 3වන ස්ථානය – බිනුද බෝජිත
 • අවුරුදු 20න් පහළ 100*4 (Relay) ඉසව්වේ 3වන ස්ථානය

ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා කනිෂ්ඨ ජාතික ශූරතාවලිය

 • අවුරුදු 16න් පහළ බාලක අංශයේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා – බිනුද බෝජිත
 • කවපෙත්ත විසිකිරීමේ ඉසව්වේ ප්‍රථම ස්ථානය – බිනුද බෝජිත
 • පිරිමි මීටර් 100 දිවීමේ ඉසව්වේ තෙවන ස්ථානය – තරිඳු ලක්ෂාන්
සමස්​ත ලංකා පාසල් මලල ක්රීඩා 2022
 • 20න් පහළ බාලක ශූරතාව
 • සමස්​ත බාලක අනුශුරතාවය
 •  අවුරුදු 20න් පහළ මීට​ර් 100 | රන් පදක්කම – තරුශ්ක භාශිත
 • අවුරුදු 20න් පහ​ළ මීටර් 200 | රිදී පදක්කම – තරුශ්ක භාශිත
 •  අවුරුදු 20න් පහ​ළ යගුලිය විසි කිරීම | රන් පදක්කම ( නව තරඟ වාර්තාවකි ) – උවිදු සුදාරක
 •  අවුරුදු 20න් පහ​ළ කවපෙත්ත විසි කිරීම | රිදී පදක්කම – උශර සන්දීප
 • අවුරුදු 20න් පහළ මීටර් 100×4 සහය දිවීම | රන් පදක්කම – කවීශ අන්ජන, අදුන් ප්රසාද්, ජී. නානායක්කාර, දිමාශ් නෙත්මින, ජයෝද සිතුම් 
 • අවුරුදු 18න් පහ​ළ මීටර් 110 කඩුලු පැනීම | රන් පදක්කම – විශ්ව තාරක
 • අවුරුදු 16න් පහ​ළ කවපෙත්ත විසි කිරීම | රිදී පදක්කම – බිනුද බෝජිත
 •  සමස්ත ලංකා මලල ක්‍රීඩා උළෙලේ අවුරුදු 20න් පහළ මීටර් 400×4 | ලෝකඩ පදක්කම – සතිර ශානුක, තුශාන් තාරුක, තාරක සඳරුවන්, සදිස ගිම්හා​ර
 • ජාතික යෞවන ක්‍රීඩා උළෙලේ අවුරුදු 20න් පහළ බාලක මීටර් 100×4 සහය දිවීම | රන් පදක්කම (නව තරඟ වාර්තාවකි) – කණිෂ්ක ජයවර්ධන, චමිඳු බිම්සර, ලක්ශාන් බිම්සර, දර්ශන නවෝ​ද්‍ය
 • දකුණු පළාත් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවය
 • දකුණු පළාත් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේ දක්ශතම කෙටි දුර ​ධාවකයා – දර්ශන නවෝ​ද්‍ය
 • ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබට් මලල් ක්‍රීඩා උළෙ​ලේ 20​න් පහළ බාලක මීටර් 100×4 සහය දිවී​ම | රන් පදක්කම (නව තරඟ වාර්තාවකි) – කණිෂ්ක ජයවර්ධන, චමිඳු බිම්සර, ලක්ශාන් ගුණසිංහ, දර්ශන නවෝද්‍ය
 • ශ්‍රීමත් ජෝන් ටාබට් ජ්‍යේෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා උළෙලේ මීටර් 100 ​| රිදී පදක්ක​ම – දර්ශන නවෝද්‍ය
 • රීමත් ජෝන් ටාබට් ජ්‍යේෂ්ඨ මලාල් ක්‍රීඩා උළෙලේ මීටර් 200 | ​ලෝකඩ පදක්ක​ම – දර්ශන නවෝද්‍ය

දකුණු පළාත් පාසල් මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලිය

 • සමස්ත බාලක ශූරතාවය
 • වයස අවුරුදු 18න් පහළ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා සහ සමස්ත තරඟාවලියේ හොඳම මලල ක්‍රීඩකයා – විශ්ව තාරුක

සමස්ත ලංකා සහය දිවීමේ ශූරතාවලිය 2024

• සමස්ත 5 වන ස්ථානය • 20න් පහළ සම ශූරතාව 20න් පහළ • 100×4 – ප්‍රථම ස්ථානය• 200×4 – දෙවන ස්ථානය• 400×4 – දෙවන ස්ථානය• කෙටි දුර මෙඩ්ලි – ප්‍රථම ස්ථානය

Read more

රාහුල විද්‍යාලයේ 2024-25 වසර සඳහා අභිනව ක්‍ර්‍රීඩා නායකයින්

රාහුල විද්‍යාලයේ 2024-25 වසර සඳහා අලුතින් පත් වූ ක්‍රීඩා නායක සහ උප ක්‍රීඩා නායකට සුබ පැතුම්. ක්‍ර්‍රීඩා නායක : ෂාසාන් ඉන්තාජ් ක්‍රීඩා උප නායක : මතීෂ භාෂිත

Read more

සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලිය – 2023

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් සංවිධානය කරන ලද සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා උළෙලේ කවපෙත්ත විසිකිරීමෙන් ප්‍රථම ස්ථානය, වෙඩි තැබීමෙන් 3 වැනි ස්ථානය සහ 16න් පහළ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා සහ සමස්ත දක්ෂතම විසිකරන්නා වූ බිනුද බෝජිතට අපගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්.

Read more