ජාතික මට්ටම – තුන්වන ස්ථානය

තරුණ කටයුතු සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය මඟින් සංවිධානය කරන ලද නව නිපැයුම් තරඟය තරඟ අංශය – වේගයෙන් අලෙවි වන පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය ධමිඳු ජීරසිංහ

ඔබගේ කුසලතාවන්ට වේදිකාවක්

ඔබගේ කුසලතාවන් රාහුල විද්‍යාලයීය වෙබ් අඩවිය හරහා එළිදක්වන්න අවස්ථාවක්… ඔබගේ කාව්‍,ය නිසඳැස්, රචනා සහ චිත්‍ර ඇතුළු ඕනෑම ගණයේ නිර්මාණ, ඔබ කැමති භාෂාවකින් නම සහ පන්තිය සදහන් කර webteam [at] rahulacollege.lk විද්‍යුත් ලිපිනයට එවන්න රහල් ශිෂ්‍ය කවය වෙත පිවිසෙන්න: rahulacollege.lk/students-circle

රහල් නිපැයුම් 2021 – අයදුම් කරන්න

රාහුල විද්‍යාලයීය 6 – 11 ශ්‍රේණිවල සිසුන්ගේ නිර්මාණ තරඟාවලියක් සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනේ.අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසන් දිනය: 2021 ජූලි 20 වැඩි විස්තර හැඳින්වීමේ වීඩියෝව අයදුම් කරන්න

ගුරු පියාණෙනි, ඔබට නිවන් සුව!

රාහුල විද්‍යාලයේ හිටපු සහකාර විදුහල්පති,කමල් ගාල්ලගේ ගුරු පියාණෙනි,ඔබට නිවන් සුව! රාහුල විද්‍යාලයීය සාතිශය සංවේගය!

උසස් පෙළ 2020 දිවයිනේ දෙවෙනි ස්ථානය

උසස් පෙළ 2020 දිවයිනේ දෙවෙනි ස්ථානය භෞතීය විද්‍යා විෂය ධාරාව සුබ පැතුම්, චමිඳු සංජන!

උසස් පෙළ 2020 දිවයිනේ නවවෙනි ස්ථානය

උසස් පෙළ 2020 දිවයිනේ නවවෙනි ස්ථානයඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව සුබ පැතුම්, සමිත් චානක!