2022 අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයේ ගණිත අංශයෙන් දිවයිනේ දෙවන ස්ථානය

2022 අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයෙන් දිවයිනේ දෙවන ස්ථානය ලබා ගත් අමිල මුණසිංහට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්.! රාහුල මාතාව නැවතත් ආඩම්බරයට පත් කිරීම ගැන ඔබට ස්තුතියි. මුළු රාහුල ප්‍රජාව වශයෙන් අප ඔබේ අනාගතයට සුබ පතමු. #RahulaCollege #RahulaCollegeLK

සමස්ත ලංකා බටහිර සංගීත සහ නර්තන තරගාවලිය – 2023

බටහිර නර්තනය (කනිෂ්ඨ), Recorder – කණ්ඩායම් (විවෘත) සහ Recorder – ඒකල (ජ්‍යේෂ්ඨ) යන කාණ්ඩ ත්‍රිත්වය තුළම තම ජය තහවුරු කර ගැනීම වෙනුවෙන් අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්!

භෞතික විද්‍යාගාරයට සිදුකළ පරිත්‍යාගය 2023 – After Movie

රාහුල විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යය සංගමයේ 79 – 80 කණ්ඩායම් විසින්, විද්‍යාලයට වසර 100ක් පිරීම නිමිත්තෙන් විද්‍යාලයේ භෞතික විද්‍යාගාරයට රුපියල් ලක්ෂ 30ක් පමණ වටිනා නවීන විද්‍යා උපකරණ පරිත්‍යාග කිරීමේ කටයුතු පසුගියදා විද්‍යාලයීය භෞතික විද්‍යාගාරයේ දී සිදු කෙරිණි. Video Courtesy : Team Rahula Web https://www.youtube.com/watch?v=fXbBMBri9FE

භෞතික විද්‍යාගාරයට විද්‍යා උපකරණ පරිත්‍යාග කළ විද්‍යාලයීය 79 – 80 කණ්ඩායම්

රාහුල විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යය සංගමයේ 79 – 80 කණ්ඩායම් විසින්, විද්‍යාලයට වසර 100ක් පිරීම නිමිත්තෙන් විද්‍යාලයේ භෞතික විද්‍යාගාරයට රුපියල් ලක්ෂ 30ක් පමණ වටිනා නවීන විද්‍යා උපකරණ පරිත්‍යාග කිරීමේ කටයුතු පසුගියදා විද්‍යාලයීය භෞතික විද්‍යාගාරයේ දී සිදු කෙරිණි

CyberCanvas’23, අන්තර් පාසල් ග්‍රැෆික් නිර්මාණ තරඟය

ආනන්ද විද්‍යාලයේ රොබෝ විද්‍යා සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද අන්තර් පාසල් ග්‍රැෆික් නිර්මාණ තරඟාවලිය වන CyberCanvas’23 හි ශූරයන්ට සුබ පැතුම්.! ජයග්‍රාහී නිර්මාණ :- පළමු ස්ථානය :- ජනිරු ඔෂාන්https://bit.ly/cybercanvas23_1stplace දෙවන ස්ථානය :- මිනග සමාදිත්https://bit.ly/cybercanvas23_2ndplace

දකුණු කොරියාවේ පැවැත්වෙන ලෝක බාලදක්ෂ ජම්බෝරියට සහභාගී වන රාහුල බාල දක්ෂයින්

දකුණු කොරියාවේදී පැවැත්වෙන 25වන ලෝක බාලදක්ෂ ජම්බෝරිය සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් සහභාගී වන රාහුල බාල දක්ෂයින්ට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්! සහභාගී වන කණ්ඩායම : රනුල් වික්‍රමසිංහ සහිරු කරුණාරත්න යොමාල් වික්‍රමසිංහ

8වන Ferguson Adventure කුසලානය 2023

ෆර්ගසන් උසස් විද්‍යාලය විසින් සංවිධානය කරන ලද 8වන ෆර්ගසන් වික්‍රමාන්විත කුසලානයේ අනුශූරතාවය ලබා ගත් රාහුල විද්‍යාලයීය බාලදක්ෂ සමූහයට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්!