නව සාමාජිකයින් බඳවා ගැනීම. දැන්ම අයදුම් කරන්න!

උද්වේගකර ගමනක් ආරම්භ කරමින් රාහුල විද්‍යාලයේ වෙබ් කණ්ඩායමේ සාඩම්බර සාමාජිකයෙකු වීමට ඔබ සූදානම්ද? අපි මෙතැන් සිට සියලු ඩිජිටල් අවකාශයන් සඳහා ආශාවක් ඇති නව ශිෂ්‍යයන් පිළිගන්නා බව සතුටින් නිවේදනය කරන්නෙමු. මෙම අනගි අවස්ථාව සාමාන්‍ය පෙළ (2022) සම්පූර්ණ කර ඇති සිසුන් ඇතුළු 9 ශ්‍රේණියේ සිට ඉහළ සිසුන් සඳහා විවෘතයි. රාහුල විද්‍යාලයේ පැවැත්ම හැඩගැස්වීම සඳහා අපගේ කණ්ඩායමට ලියාපදිංචි…

SEGNO Adventure Challenge Competition – 2023 හි හොඳම ගවේෂකයා

මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන SEGNO Adventure Challenge Competition – 2023 හි හොඳම ගවේෂකයා බවට තේරී පත් වූ ජේ.ආර්.ඒ නිදුල සත්සරට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්.!

2023 දකුණු පළාත් කනිෂ්ඨ කරාතේ ශූරතාවලියේ ජයග්‍රාහකයින්

කාතා කණ්ඩායම තුනවන ස්ථානය – ක්‍රිෂෙල් ස්ටීව්, රෙසඳු දෙව්මිත, එනුක් අත්සර 11න් පහළ කාතා ප්‍රථම ස්ථානය – ගෙසඳු නෙත්මිර 12න් පහළ කාතා තුන්වන ස්ථානය – රෙතික සිත්නල් 13න් පහළ කාතා තුන්වන ස්ථානය – රෙසඳු දෙව්මිත 11න් පහළ (-35KG) කුමිතේ තුන්වන ස්ථානය – ගෙසඳු නෙත්මිර 12න් පහළ (-38KG) දෙවන ස්ථානය – නෙතූෂ සත්සර 12න් පහළ (+38KG)…

රාහුල බාලදක්ෂ සමූහයේ 2023/24 වර්ෂය සඳහා අභිනවයෙන් පත්වූ සමූහ කවුන්සිලය

නායක : තේජාන් තීක්ෂණ මාතරගේ උප නායක : ධරණ චමල්ප වල්පොළ ලේකම් : යොමාල් බිම්සර වික්‍රමසිංහ ප්‍රධාන සංවිධායක : නිදුල සත්සර භාණ්ඩාගාරික : රනුල් ජනාදිත් වික්‍රමසිංහ ගබඩා පාලක : ශෂික සඳරුවන් පදක්කම් ලේකම් : සහිරු නිමන්දිත් කරුණාරත්න ප්‍රථමාධාර ලේකම් : අදිත පංකජ දික්කුඹුර කමිටු සාමාජිකයින් : කුෂාන් අචින්ත යාපාසුහර සුජයනඔෂාන් නයනාත් වර්ණසූරියඔමිත වෙත්නුල ද සිල්වාරන්දික…

ශ්‍රී ලංකා කනිෂ්ඨ ජාතික සංචිතයට තේරී පත් වූ හංස මානෙත්

වයස අවුරුදු 15න් පහළ summer season all island badminton championship 2023 සහ, southern open premasiri halabage memorial all island badminton championship 2023 ජයග්‍රහණය කරමින් ශ්‍රී ලංකා කනිෂ්ඨ ජාතික සංචිතයට තේරී පත් වූ හංස මානෙත්ට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්!

අවුරුදු 16න් පහළ බාලක අංශයේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයා

2023 ශ්‍රී ලංකා කනිෂ්ඨ ජාතික ශූරතාවලියේ අවුරුදු 16න් පහළ බාලක දක්ෂතම ක්‍රීඩිකයා වූ බිනුද බෝජිතට අපගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්!