බටහිර ශිෂ්‍යභට තූර්‍යවාදක කණ්ඩයේ 29 වන සංවත්සරය

රාහුල විද්‍යාලයීය බටහිර ශිෂ්‍යභට තූර්‍යවාදක කණ්ඩයේ 29 වන සංවත්සරය 2023 නොවැම්බර් මස 22 දින, ප්‍රධාන ආරාධිතයින් වශයෙන් සපැමිණි විද්‍යාලයීය කීර්තිමත් ආදි සිසුන් වන ආදි ශිෂ්‍යභට මේජර් ජෙනරාල් කීර්ති කෝට්ටේවත්ත මහතාගේද, හක්මන මූලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂක සනත් කුමාර මහතාගේද, ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ නියොජ්‍ය විදුහල්පති ආදි ශිෂ්‍යභට කේ.එන්. රණසිංහ මහතාගේද, ආදි ශිෂ්‍යභට ඊ.පී.මදුමල්ක මහතාගේද, විද්‍යාලයීය විදුහල්පතිනී සමිතා කුරුකුලසූරිය…