විද්‍යා දින තරගය ජයගත් රාහුලයන්

ශාන්ත මරියා කන්‍යාරාමයේ විද්‍යා සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද විද්‍යා දින තරගය වන Ciencia’23 හි ශූරයන් වූ රාහුල විද්‍යාලයීය විද්‍යා සංගමයට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්! ජයග්‍රාහී කණ්ඩායම : මොවිඳු ලෝචන N.W.K නිම්සර දසුන් නයනප්‍රිය සහන් දීඝායු නිමෙත් මාරසිංහ බිසෝන් රාසපුත්‍ර විසිත් රත්නායක වෙනුජ විමලරත්න

THRUST ’23 – රොකට් වැඩමුළුව සහ තරඟය

THRUST ’23 🚀✨රොකට් වැඩමුළුව සහ තරඟය මෙය රාහුලයන්ට රොකට් විද්‍යාව පිළිබඳ ඔවුන්ගේ දැනුම ඔප්නැංවීමට විශාල අවස්ථාවක්. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, ඔබ විසින්ම නිර්මාණය කර ගොඩනගා ගැනීමෙන් රොකට්ටුවක් පිටුපස ඇති සංකල්ප ගැන ඔබ ඉගෙන ගනු ඇත. දිනය: 2023 ඔක්තෝබර් 04 වේලාව: ප.ව. 2.00 – ප.ව. 5.00 ස්ථානය: පාසල් පරිශ්‍රය පහත සපයා ඇති ගූගල් පෝරමය හරහා වැඩමුළුව සමඟ ලියාපදිංචි…