සියවස් ප්‍රතාප ආරාධිත පාසල් T10 තරගාවලිය

සියවස් ප්‍රතාප ආරාධිත පාසල් ක්‍රිකට් 10 තරගාවලිය අවසන් මහා තරගයේදී අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයට එරෙහිව මාතර ශාන්ත සර්වේශස් විද්‍යාලය ලකුණු 75කින් ජයග්‍රහණය කරමින් ශූරතාවය ලබාගැනීමට සමත් විය. අවසන් පූර්ව වටය : ශාන්ත සර්වේශස් විද්‍යාලය සහ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය අතර | අම්බලන්ගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලය සහ අම්බලන්ගොඩ දේවානන්ද විද්‍යාලය අතර පැවැත්විණ.

විද්‍යාභිමානී ප්‍රදර්ශනය 2023

රහල් සියවස් ප්‍රතාප විද්‍යාභිමානි ප්‍රදර්ශනය 2023 අප්‍රේල් මස 25, 26 සහ 27 යන දිනයන් හීදී විද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ.