මනිමාරන් – විජේසිරිවර්ධන අභියෝගතා කුසලානය 2023

රාහුල විද්‍යාලය සහ යාපනය හාට්ලි විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන වාර්ෂික මනිමාරන් – විජේසිරිවර්ධන අභියෝගතා කුසලාන එක්දින සුහද ක්‍රිකට් තරගය යාපනයේදී මෙවර පැවැත්විණ. රාහුල විද්‍යාලය ලකුණු 23 කින් එම තරගය ජයග්‍රහණ කළේය.

AVIATIONZOID ’23 – ​පළමු අදියර

රාහුල විද්‍යාලයීය ගුවන් පියාසර සංගමය මගි​න් ගුවන් යානා ආකෘ​ති පිළිබඳ දැනුම සහ කුසලතා වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් සංවිධානය කරන ලද අභ්‍යන්තර පාසල් ප්‍රායෝගික වැඩමුළු මාලාව. අප්‍රේල් මස 11 වන දින ප.ව. 9 සිට මාර්ගගත ක්‍රමය ඔස්සේ පැවැත්වේ. ඔබත් පහත සබැඳියෙන් ලියාපදිංචි වන්න. https://forms.gle/Ts9DtYzay5CtLk9F7