“රහල් ඡත්‍රාභිෂේ​ක 2023”

රාහුල විද්‍යාලයට වසර 100 පිරීම නිමිත්තෙන් විද්‍යාලයීය නර්තනය හදාරන සිසුන් 39 දෙනෙකුගේ හිස වෙස් පැළඳවීමේ උළෙල 2023 ජනවාරි මස 18 දින විද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයේදී උත්සවාකාරයෙන් චාරිත්‍රානුකූල​ව පැවත්විනි. ඡායාරූප අනුග්‍රහය – ලහිරු සහන් ගුනසේකර මහතා / රාහුල විද්‍යාලයීය වෙබ් කණ්ඩාය​ම