ඩයලොග් පාසල් රග්බි ලීග් තරඟාවලිය 2022 – රාහුල විද්‍යාලය සහ මහරගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය අතර තරඟය

ඩයලොග් රග්බි ලීග් තරගාවලියේ රාහුල විද්‍යාලය හා මහරගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය අතර පැවති තරගයෙන් ගෝල 64-3 ක් වශයෙන් විශිෂ්​​ට ජයක් වාර්තා කිරීමට රාහුල විද්‍යාල කණ්ඩායම සමත් විය. ජයග්‍රාහී කණඩායමට විද්‍යාලයීය උණුසුම් සුබ පැතුම් ! ඡායාරූප අනුග්‍රහය – The Papare