හොඳම වීඩියෝ නිර්මාණය – SPHAERA’21

රාහුල විද්‍යාලයීය තාරකා විද්‍යා සංගමයේ සාමාජික කණ්ඩායම නිර්මාණය කරන ලද වීඩියෝව SPHAERA’21 හි හොඳම වීඩියෝව ලෙස තේරී පත්ව ඇත. අපගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්!