රාහුල විද්‍යාලයීය පස්වන සිඟිති බාලදක්ෂ ගොමුවේ පදක්කම් ලැබීමේ උළෙල

රාහුල විද්‍යාලයීය පස්වන සිඟිති බාලදක්ෂ ගොමුවේ සිඟිති බාලදක්ෂයන් 83 දෙනෙක් පදක්කම් ලැබීමේ උළෙල විද්‍යාලයීය විදුහල්පතිනි සමිතා කුරුකුලසූරිය මහත්මියගේ මග පෙන්වීමෙන්, රාහුල විද්‍යාලයීය ජනාධිපති බාලදක්ෂ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ කමාන්ඩර් චාමර ලියනගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්, දිස්ත්‍රික් බාලදක්ෂ කොමසාරිස් සුදත් මංගල මහතා ඇතුළු සම්භාවනීය අමුත්තන්ගේ සහභාගීත්වයෙන්, විද්‍යාලයීය ප්‍රාථමික අංශයේ විදුහල්පතිනි පත්මණී ගණේවත්ත මහත්මිය, විද්‍යාලයීය සිඟිති බාලදක්ෂ සමූහය භාර…