වාර්ෂික පිරිත් පිංකම සහ දානමය පිංක​ම

රාහුල විද්‍යාලයීය වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන පරිත්‍රාණ ධර්ම දේශනාව සහ දානමය පිංකම විද්‍යාලයට වසර 100 පිරීම නිමිත්තෙන් ස්වාමීන් වහන්සේ සියක් නමක් උදෙසා උත්කර්ෂවත් අන්දමෙන් අප්‍රේල් මස 30 වන දින රාත්‍රියේ සහ මැයි මස 01 වන දින දහවල් විද්‍යාලයීය පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණ. ඡායාරූප අනුග්‍රහය :  රාහුල විද්‍යාලයීය ඡායාරූප සංගම​ය