රාහුලය 2020

රාහුලය 2020 සඟරාවේ පළමුවන කලාපය දැන් ඔබට පහත සබැඳිය හරහා ලබා ගත හැක.cdn.rahulacollege.lk/magazineමෙය විද්‍යාලයීය 2020/21 ජේෂ්ඨ ශිෂ්‍ය නායක කණ්ඩායමේ ව්‍යාපෘතියකි.අනුග්‍රහය: රාහුල විද්‍යාලයීය ආදී ශිෂ්‍ය සංගමය

98 වසරක සංවත්සරය

1923 වසරේ මැයි මස 1 වන දින මාතර මහ වීදියේ කුලියට ගත් ගොඩනැගිල්ලක මෙකී බෞද්ධ සංගමය විසින් පරාක්‍රමබාහු විද්‍යාලය නම් විදුහලක් ආරම්භ කරන ලදි. එම විද්‍යාලයේ ආදර්ශ පාඨය වූයේ මම සැබෑ බෞද්ධයෙක් වෙමි යන්නයි. පරාක්‍රමබාහු විද්‍යාලයේ ප්‍රථම සිසුවා වූයේ හේවාබෝවලගේ යසපාල නැමැත්තා ය. මඳ​ කලක් ඇවෑමෙන් ප්‍රදේශයේ දානපති වරයෙකු වූ සී. ඒ. ඕදිරිස් ද සිල්වා…