2023 ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා කනිෂ්ඨ ජාතික ශූරතාවලියේ අවුරුදු 16න් පහළ බාලක (1KG) කවපෙත්ත විසිකිරීමේ ඉසව්වේ පළමු ස්ථානය දිනාගත් බිනුද බෝජිතට අපගේ උණුසුම් සුභ පැතුම්!