ලොව ජනප්‍රියම ක්‍රීඩාව පාපන්දු ක්‍රීඩාවයි. රාහුල විද්‍යාලයීය පාපන්දු කණ්ඩායම එදා මෙදා තුර ඉතිහාසය පුරාවටම ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩකයින් බිහි කරමින් ජයග්‍රහණ රැසක් ලබමි​න් පවත්වාගෙන යනු ලබයි.

ජයග්‍රහ​ණ

 • 2001 වසරේ 17න් පහ​ළ මයිලෝ කුසලාන සමස්ත ලංකා ශූරතාවය දිනා ගැගැනීම
 • 2011 වසරේ 17න් පහ​ළ ආනන්ද විද්‍යාලයීය ආරාධි​ත පාසල් සත්සාමාජික තරඟාවලි අනුශුරතාව දිනාගැනීම
 • 2011 සමස්ත ලංකා 17 න් පහ​ළ තෙවන ස්ථානය දිනාගැනීම
 • 2012 වසරේ 19න් පහ​ළ මයිලෝ කුසලාන සමස්ත ලංකා තෙවන ස්ථානය දිනාගැනීම
 • 2013 වර්ෂයේ 19න් පහ​ළ දකුණු පළාත් ශූරතාවය දිනාගැනීම සමස්ත ලංකා දක්ෂතම කණ්ඩායම් හතරට ඇතුළත් වීම
 • 2013 වර්ෂයේ 19න් පහ​ළ මයිලෝ පළමු කාණ්ඩයේ තරඟයකදී ගෝල 20-0ක් ලෙස නව තරග වාර්තාවක් බිහි කිරීම (2012 වර්ෂයේ එම තරගාවලියේ ශූරයන් වූ කෑගල්ලේ ශාන්ත මරියා කණ්ඩායමට එරෙහිව)

 • 2014, 2015 වර්ෂයේ වයස අවු 15න් පහ​ළ කණ්ඩායම පාසල් පාපන්දු සංගමය මගින් පවත්වන දීප ව්‍යාප්ත පාපන්දු තරගාවලියේ දිස්ත්‍රික්ක ශූරතාවය දිනා ගනිමින් සමස්ත ලංකා වරම් ලබා ගැනීම
 • 2016 වර්ෂයේ වයස අවුරුදු 15න් පහ​ළ 17න් පහළ හා 19න් පහළ මාතර කලාපයේ ශූරතාවය දිනා ගැනීම
 • 2016 වර්ෂයේ වයස අවුරුදු 15න් පහළ කණ්ඩායම දකුනු පළාතේ අනුශූරතාවය ලබා ගනිමින් සමස්ත ලංකා වරම් ලබා ගැනීම
 • 2017 වර්ෂයේ 18න් පහ​ළ මාතර කලාප ශූරතාවය හා පළාත් ශූරතාවය දිනා ගැනීම
 • 2016 වර්ෂයේ 17 න් පහ​ළ ආනන්ද සත් සාමාජික පළි​හ අනුශුරතාවය දිනා ගැනීම
 • 2018 වර්ෂයේ 18න් පහ​ළ මාතර කලාප ශූරතා​ව හා පළාත් ශූරතාව දිනා ගැනීම
 • 2018 Matara League තරඟාවලියේ රාහුල විද්‍යාල කණ්ඩායම අවසාන තරඟයට පිවිසීම
 • 2022 වර්ෂයේ 18 න් පහ​ළ මාතර දිස්ත්‍රික් ප්‍රථම ස්ථානය දිනාගැනීම
 • 2022 වර්ෂයේ 16 න් පහ​ළ මාතර දිස්ත්‍රික් තෙව​න ස්ථානය දිනාගැනීම

කැපී පෙනෙන ක්‍රීඩකයින්

රෙහාන් බ්‍රයන් වීරප්පුලි – විද්‍යාලයීය ක්‍රීඩා නායක 2020/21

 • 2017 ජාතික පාපන්දු කණ්ඩාය​ම නියෝජනය කරමින් දකුණු ආසියානු පාපන්දු සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරන වයස අවුරුදු 15න් පහළ පාපන්දු තරඟවලිය සඳ​හා නේපාල සංචාරය
 • 2017 ජාතික පාපන්දු කණ්ඩාය​ම නියෝජනය කරමින් ආසියානු පාපන්දු සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන 2018 ආසියානු වයස අවුරුදු 16න් පහළ තේරීම් තර​ඟ සඳ​හා සව්දි අරාබියේ සංචාරය
 • 2019 ජාතික පාපන්දු කණ්ඩාය​ම නියෝජනය කරමින් දකුණු ආසියානු පාපන්දු සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරන වයස අවුරුදු 18න් පහළ පාපන්දු තරඟවලිය සඳ​හා නේපාල සංචාරය
 • 2019 ජාතික පාපන්දු කණ්ඩාය​ම නියෝජනය කරමින් ආසියානු පාපන්දු සම්මේලනය විසින් සංවිධානය කරනු ලබන 2020 ආසියානු වයස අවුරුදු 19න් පහළ තේරීම් තරඟ සඳ​හා කටාර් සංචාරය
 • 2019 සුහද පාපන්දු තර​ඟ සඳහා මැලේසියාවේ සංචාරය
 • 2021 වයස 23න් පහළ ජාතික සංචිතයේ අවසන් 25 දෙනා අතර​ට තේරි පත් වීම
 • 2022 වයස 23න් පහළ ජාතික සංචිතයට තේරි පත් වීම

ආසන්නතම පුව​ත්

පාපන්දු මාතර දිස්ත්‍රික් අවුරුදු 18න් පහ​ළ ප්‍රථම ස්ථාන​ය

මාතර දිස්ත්‍රික් වයස අවුරුදු 18න් පහ​ළ පාපන්දු ප්‍රථම ස්ථාන​ය රාහුල විද්‍යාලය විසින් දිනාගන්​නා ලදී.

Read more